Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Podstawy prawne

PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO:

PRZEPISY PRAWA UNIJNEGO:

ORAZ DODATKOWO:

A TAKŻE DECYZJE I ZALECENIA KOMISJI ADMINISTRACYJNEJ DS. KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO:

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają pierwszeństwo przed wewnętrznymi przepisami państw członkowskich UE. Oznacza to, że w przypadku kolizji przepisów krajowych z przepisami unijnymi, zastosowanie  mają zawsze te ostatnie. Przepisy  o koordynacji zawarte zostały w rozporządzeniach. Obowiązują zatem w całości i są stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach nimi objętych. Państwa te nie mogą stosować tych przepisów wybiórczo.