Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Paszporty

 

Klauzula_informacyjna_paszporty_RODO.pdf

 


 

POMIŃ KOLEJKĘ W ODDZIALE PASZPORTÓW W OLSZTYNIE

I

ZAREZERWUJ WIZYTĘ PRZEZ INTERNET

 

Korespondencja kierowana do klientów w związku z rezerwacją internetową przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.


     W celu zarezerwowania terminu wizyty należy z kalendarza wybrać dzień wizyty, a następnie godzinę oraz wpisać wymagane dane (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) i potwierdzić wpis przepisując wyświetlony kod.

 

Rezerwację należy zakończyć przyciskiem: Zatwierdź wizytę

 

Wolne terminy oznaczone są kolorem zielonym,

natomiast zajęte kolorem czerwonym.

 

UWAGA - Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy (jednej osoby).

 

 

WIZYTA

 

rezerwowana

on - line

pokój 18

stanowisko nr 3

(bez pobierania numerków z automatu biletowego)

 

Zasady korzystania z elektronicznej rezerwacji kolejki:

 

 

 

 rezerwacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezygnacja z terminu wizyty

 

Informacje dodatkowe o sposobie załatwienia sprawy