Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Zarządzenie Nr 10 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do spraw oceny ofert złożonych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, ubiegające się o wsparcie tego zadania

zarządzenie_nr_10__w_sprawie_powołania_komisji.pdf