Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Otwarty konkurs ofert nr ZK-I.68.3.14.2016 dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

Erstellt am 2. september 2016

Otwarty konkurs ofert nr ZK-I.68.3.16.2016 dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2016”

 

otwarty_konkurs_ofert_2016.pdf

rozporzadzenie_w_sprawie_wzorow_oferty_i_umowy.doc

sprawozdanie_z_wykonania_zadania_publicznego.doc