Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

Warmia i Mazury z nowymi policjantami

19 listopada 2018

 

To już 5 w tym roku przyjęcie funkcjonariuszy, którzy zasilą szeregi warmińsko–mazurskiej policji. Teraz 21 nowo przyjętych policjantów odbędzie 6–miesięczne szkolenie podstawowe, a następnie powróci do jednostek macierzystych.  

 

W uroczystości wzięli udział m. in.  Wicewojewoda Warmińsko–Mazurski Sławomir Sadowski, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wioletta Śląska-Zyśk, Sekretarz Urzędu Miasta Olsztyna Stanisław Gorczyca, insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz  rodzina i najbliżsi funkcjonariuszy.

 

Garnizon warmińsko-mazurski liczy obecnie blisko 3500 tysiąca funkcjonariuszy. Szeregi policji z Warmii i Mazur zasiliło 21 nowo przyjętych policjantów. Spośród tzw. „oczka” 2 osoby to  kobiety i 19 mężczyzn. Średnim wykształceniem legitymuje się 12 osób, a 9 osób wyższym. Największa liczba policjantów zasili szeregi Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie – 7 osób, po 2 osoby trafią do Olsztyna, Elbląga, Braniewa, Ełku i Giżycka. Po 1 osobie trafi do Iławy, Ostródy, Nowego Miasta Lubawskiego, i Pisza.

 

Podczas uroczystego ślubowania nowo przyjęci policjanci wypowiedzieli słowa roty: "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

 

Funkcjonariusze odbędą teraz 6–miesięcznie szkolenie podstawowe, podczas którego zostaną przygotowani do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy. Pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej wzbogacą swoją wiedzę na temat broni palnej, środków przymusu bezpośredniego, nauczą się wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów. Po zakończeniu kursu powrócą do swoich macierzystych jednostek, w których będą zdobywać doświadczenie.

 

W trakcie ślubowania Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek wraz z wicewojewodą wręczył medale „Zasłużony Policjant” 10 funkcjonariuszom z całego województwa. Odznaka „Zasłużony Policjant” to polskie odznaczenie, nadawane policjantowi w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Odznaka posiada trzy stopnie:

W/w policjanci otrzymali Brązowe Odznaki „Zasłużony Policjant”.

 

Podczas uroczystości rozkazem personalnym, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, mianował 7 funkcjonariuszy na wyższe stopnie w korpusie aspirantów.

 

To już 5 przyjęcie w tym roku. W tym roku już 100 osób zdecydowało się założyć policyjny mundur. 27 grudnia br. zaplanowano kolejne przyjęcie. W województwie warmińsko–mazurskim na tą chwilę pozostają jeszcze 131 wakatów do obsadzenia, co nam daje 3,8% w skali całego województwa. Jest to jeden z najniższych współczynników w Polsce.