Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

W olsztyńskiej Poliklinice otwarto zmodernizowany Zakład Diagnostyki Obrazowej

4 lutego 2019

 UWO0113

 

Uroczystość odbyła się dziś w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

 

Wzięli w niej udział m.in.: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, a także parlamentarzyści z regionu: senator Bogusława Orzechowska oraz posłowie Jerzy Gosiewski i Adam Ołdakowski.

 

Obiekt wraz z wyposażeniem pobłogosławił abp senior Edmund Piszcz.

 

Modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej odbyła się dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z MSWiA w ramach dotacji na kwotę: 6 802 501,38 zł. Wartość całej inwestycji w postaci sprzętu oraz adaptacji pracowni wyniosła: 6 905 348, 99 zł. Dzięki dotacji Zakład Diagnostyki Obrazowej wzbogacił się w najnowszej generacji cyfrowy sprzęt diagnostyczny: tomograf komputerowy Siemens Definition AS wraz ze stacjami opisowymi, cyfrowy aparat RTG firmy Siemens, cyfrowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym Ysio Max Aim, aparat RTG z ramieniem C Ziehm Vision RFD, aparat USG Logiq S8, wielofunkcyjny aparat USG dedykowany do badań onkologicznych i naczyniowych.

 

Wiceminister Krzysztof Kozłowski podkreślił, że WM Centrum Onkologii „stanowi wzór odpowiedniego traktowania i leczenia oraz podejścia do pacjentów”. Podziękował za dobrą współpracę MSWiA z Collegium Medicum i samorządem województwa, a w sposób szczególny za starania ze strony Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

 

Wojewoda Artur Chojecki zaznaczył, że ta inwestycja „stawia Zakład i całą Poliklinikę w czołówce placówek zajmujących się diagnostyką obrazową” oraz wyraził przekonanie, że „adaptacja pracowni i zakup sprzętu znacznie przyspieszy diagnostykę i leczenie”.

 

fot. Kamil Olszewski